(VİDEO) Hacamat Nedir? Hacamat Ne İşe Yarar? Hacamat Nasıl Yapılır? Hacamat Video Görüntüleri

(VİDEO) Hacamat Nedir Hacamat Ne İşe Yarar Hacamat Nasıl Yapılır Hacamat Video Görüntüleri Tamorganik.org
Hz. Muhammed’in (S.A.V) sünneti olan hacamat alternatif tıp olarak bu dönemin Avrupa’sında da kullanılmaktadır. Peki hacamat nedir? Dindeki yeri nasıldır? Nerelerden hacamat yapılabilir? Hangi hastalıkların tedavisidir? Hacamat yaptırmanın sakıncaları var mıdır? Kimler hacamat yaptırabilir, kimler yaptıramaz? Modern tıpta hacamatın yeri nasıldır? İşte tüm bu merak edilen soruların cevapları…

+18 video

(VİDEO) Hacamat Kafadan kan aldirma

(VİDEO)Sıradışı-Hacamat Ile Ilgili Herşey 1.BÖLÜM 17 Nisan 2013

(VİDEO)Sıradışı-Hacamat Ile Ilgili Herşey 2.BÖLÜM 17 Nisan 2013

(VİDEO)HACAMAT NEDİR ve NASIL YAPILIR ? – Video ile anlatim

(VİDEO) Hacamat’ın Unutkanlığa Faydası

hacamat

Hacamatta Şifa Vardır

Hacamat: Sağlığı korumak veya tedavi amacıyla vücudun belirli yerlerinden kan almaktır.

Sözlükte; “Emmek” anlamına gelen “Hacm” kökünden gelir. Tıbbî tabir olarak “Kan aldırma” diye ifade edilir. Bu işi yapan kimseye, “Hacim” ya da “Haccâm” denir. Kan alma işinde kullanılan alete, “Mihcem” ya da “Mihceme” denir.

1) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘…Kuşkusuz ki sizin kendisi ile tedavi olduğunuz şeylerin en faziletlisi, hacamat olmaktır…’ buyurdu.”

Müslim 1577/62

2) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Eğer sizin tedavi olduğunuz herhangi bir şeyde hayır varsa, o da hacamat yaptırmaktır…’ buyurdu.”

Buhari 12/5724, Müslim 2205/71, Ebu Davud 3857, İbni Mace 3476

3) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Şifa üç şeydedir:

1) Bal şerbeti içmekte,

2) Hacamat aletini vurmakta (Yani hacamat olmakta) ve

3) Ateş ile dağlama yapmakta. Fakat ümmetimi ateşle dağlamaktan men ederim’ buyurdu.”

Buhari 12/5721, Müslim 2205/71, İbni Mace 3491

4) Asım bin Ömer bin Katade (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) başı bir bezle örtülmüş olarak geldi ve:

Hacamat yaptırmadan buradan ayrılmam, çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

‘Hacamatta şifa vardır’ buyuruyordu, dedi.”

Buhari 12/5733

5) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İsra gecesi, (Miraca çıktığım gece) meleklerden uğradığım her büyük cemaatin hepsi bana:

–Ey Muhammed! Hacamat olmaya devam et, dediler.”

İbni Mace 3477

6) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İsra gecesi, (Miraca çıktığım gece) uğradığım melekler bana:

–Ey Muhammed! Ümmetine hacamat olmayı emret, dediler.”

İbni Mace 3479, Tirmizi 2127

7) Asım bin Ömer bin Katade (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Bize, ailemizden Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) geldi. Kendisindeki bir çıban yahut bir yaradan rahatsız olan diğer bir kimse daha geldi.

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) o adama:

–Rahatsızlık duyduğun şey nedir? diye sordu.

O adam:

–Bende, bana çok meşakkat veren bir çıban var dedi.

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) o adama:

–Ey delikanlı! Bana bir hacamatçı getir dedi.

O adam, Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma)’ya:

–Hacamatçıyı ne yapacaksın? Ey Abdullah’ın babası diye sordu.

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) o adama:

–O çıbanın üzerine hacamat yaptırmak istiyorum dedi.

O adam, Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma)’ya:

–Allah’a yemin olsun ki bana bir sinek değiyor yahut elbise dokunuyor da bu bile bana çok eziyet veriyor ve bana çok meşakkatli oluyor dedi.

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma), o zatın bu çıbandan dolayı sıkıntısını ve çektiği acıyı görünce şöyle dedi:

–Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim şöyle buyuruyordu:

‘Eğer sizin tedavi olduğunuz bir şeyde hayır varsa, o da hacamat yaptırmaktır…’

Ravi şöyle dedi:

Sonra bir hacamatçı geldi ve o adama hacamat yaptı ve o adamın hissetmekte olduğu acı ve sıkıntı gitti.”

Müslim 2205/71

Hangi Günlerde Hacamat Olunur?

8) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kim, hacamat olmak isterse, ayın on yedisi veya on dokuzu ya da yirmi birinci gününü araştırıp seçsin! Kanı fazlalaşmak suretiyle herhangi birinize galebe çalıp onu öldürmesin!’ buyurdu.”

İbni Mace 3486, Tirmizi 2126

9) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kim, ayın on yedisi veya on dokuzu ya da yirmi birinci günü hacamat olursa, bütün hastalıklardan şifa bulur’ buyurdu.”

Ebu Davud 3861

10) Nafi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) bana şöyle dedi:

–Ya Nafi! Kanım fazlalaşmak suretiyle bana galebe çaldı. Bu nedenle benim için bir hacamatçı ara. Gücün yeterse yararlı ve bu işi iyi beceren bir hacamatçı seç. Bulacağın kişi ne çok yaşlı ne de küçük yaşta bir çocuk olsun. Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Hacamat olmak aç karnına daha faydalıdır. Hacamat olmakta şifa ve bereket vardır. Hacamat akıl ve hıfzetme gücünü arttırır. Artık kim hacamat olmak isterse, Allah’ın ismini anarak; Perşembe günü hacamat olsun! Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de hacamat olmaktan sakınınız! Pazartesi ve Salı günüde hacamat olunuz! Çünkü Allah-u Teâlâ Eyyub aleyhisselam’ı beladan bugün kurtarmıştır. Çarşamba günü de hacamat olmaktan sakının. Çünkü Allah-u Teâlâ, Eyyub aleyhisselam’ı Çarşamba günü belaya çarptırdı. Şüphesiz, Cüzzam ve Baras (Alaca) hastalığı Çarşamba günü veya Çarşamba gecesi dışında hiçbir gecede meydana gelmez’ buyurdu.”

İbni Mace 3487, 3488

Hacamat olunacak günler:

“Pazartesi, Salı ve Perşembe.”

Hangi Günlerde Hacamat Yapılmaz?

11) Nafi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) bana şöyle dedi:

–Ya Nafi! kanım fazlalaşmak suretiyle bana galebe çaldı. Bu nedenle benim için bir hacamatçı ara. Gücün yeterse yararlı ve bu işi iyi beceren bir hacamatçı seç. Bulacağın kişi ne çok yaşlı ne de küçük yaşta bir çocuk olsun. Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Hacamat olmak aç karnına daha faydalıdır. Hacamat olmakta şifa ve bereket vardır. Hacamat akıl ve hıfzetme gücünü arttırır. Artık kim hacamat olmak isterse, Allah’ın ismini anarak; Perşembe günü hacamat olsun! Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de hacamat olmaktan sakınınız! Pazartesi ve Salı günüde hacamat olunuz! Çünkü Allah-u Teâlâ Eyyub aleyhisselam’ı beladan bugün kurtarmıştır. Çarşamba günü de hacamat olmaktan sakının. Çünkü Allah-u Teâlâ, Eyyub aleyhisselam’ı Çarşamba günü belaya çarptırdı. Şüphesiz, Cüzzam ve Baras (Alaca) hastalığı Çarşamba günü veya Çarşamba gecesi dışında hiçbir gecede meydana gelmez’ buyurdu.”

İbni Mace 3487, 3488

Hacamat yapılması yasaklanan günler:

“Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar.”

Hacamata Başlarken Bismillah Denir

12) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘…Kim hacamat olmak isterse, bismillah desin…’ buyurdu.”

İbni Mace 3488

Hacamat Vücudun Nerelerine Yapılır?

13) Ebu Kebşe el-Enmâri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), başından ve iki omuzu arasından hacamat oldu ve:

‘Kim şu kanları akıtırsa, artık başka bir hastalık için bir başka yolla tedavi olmasına gerek yoktur’ buyurdu.”

İbni Mace 3484, Ebu Davud 3859

14) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), kendisinde bulunan bir ağrıdan dolayı kalçasından hacamat oldu.”

Ebu Davud 3863, Nesei

15) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) atının üstünden, bir hurma dalı üzerine düşerek ayağı çıkmıştır. Ravi Veki demiştir ki:

Yani Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), bir incinmeden dolayı ayağının üstüne hacamat yaptırdı.”

İbni Mace 3485

16) Abdullah bin Buheyne (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ihramlı iken Mekke yolunda Lahyu Cemel mevkiinde başının ortasına hacamat yaptırdı.”

Buhari 12/5734, Müslim 1203/88, Nesei 2850, Darimi 2/37, İbni Mace 3481, İbni Hibban 3953, Beyhaki 5/65, Begavi 1985

17) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hizmetçisi Selma (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), başı ağrıyan kişiye hacamat ol derdi. Ayakları ağrıyan kişiye de ayaklarına kına yak derdi.”

Ebu Davud 3858, İbni Mace 3502, Tirmizi 2129

18) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), boynundan ve iki omuz arasından üç defa hacamat oldu.”

Mamer (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Bir gün başımdan hacamat olmuştum, aklım başımdan gitti. Öyle ki namazımda Fatiha’yı bile ezbere okuyamıyordum.”

Ebu Davud 3860

Not: Bazı âlimler şöyle demiştir:

Kişi kırk yaşına girdikten sonra hacamak yaptırmaması gerekir. Çünkü bünyesi zayıf düşebilir.

Hacamat hadislerde geldiği gibi beş yerden yapılır.

(1) Başın ortasından.

(2) Boynundan.

(3) İki omuzu arasından.

(4) Kalçasından.

(5) Ayaktan.

İhramlı Kişi Hacamat Yaptırabilir

19) Abdullah ibni Abbas Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ihramlı iken kendisine hacamat yaptırdı.”

Buhari 4/1728, Müslim 1202/87, Ebu Davud 1835, Nesei 2845, 2846, Tirmizi 839, Darimi 2/37, İbni Mace 3081, İbnu’l-Carud 442, İbni Hibban 3951, Begavi 1984, Ahmed 1/221

Hacamat Yapıp Kazanç Elde Etmek Caiz Değildir!

20) Rafi bin Hadic (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim:

‘Kazancın en şerlisi; hacamat yapanın kazancıdır. Hacamat yapanın kazancı habistir’ buyuruyordu.”

Müslim 1568/40, 41, Ebu Davud 3421, Nesei 4305, Tirmizi 1292, İbni Hibban 5153, Tayalisi 966, Tabarani Mucemu’l-Kebir 4261, 4263

21) Muhayyısa (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den hacamat yapma ücreti almak için izin istedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hacamat karşılığında para almamı yasakladı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e muhtaç olduğumu zikredip bunu sormaya ve bu hususta izin istemeyi terk etmedim. Nihayet Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana hacamattan elde ettiğim kazancı, benim yemememi, su çeken deveme ve köleme yedirmemi emretti.”

Malik 2/974/28, Ebu Davud 3422, Tirmizi 1293, İbni Mace 2166, Ahmed 5/435, Albânî Sahiha 1400

22) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hacamat yaptırdı, hacamat yapan kimseye ücretini verdi.”

Buhari 5/2107, Müslim 1202/65, İbni Mace 2162

23) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hacamat yaptırdı, hacamat yapan kimseye ücretini verdi. Eğer hacamat ücreti haram olsaydı hacamat yapan kimseye bu ücreti vermezdi, dedi.”

Buhari 4/1945, Ebu Davud 3423

24) “Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Ebu Taybe, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e hacamat yaptı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de ona bir sa’ hurma verilmesini emretti ve Ebu Taybe’nin ehline (sahiplerine) onun vergisini hafifletmelerini emretti, dedi.”

Buhari 4/1945, Müslim 1577/62, Ebu Davud 3424, Tirmizi 1294, İbni Mace 2164

Görüldüğü gibi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ebu Taybe (Radiyallahu Anh)’ın yaptığı bu işe izin verdi ve ona iki şekilde ücret ödedi. Ancak bu kazanç alçak bir kazanç olduğu için, Muhayyısa (Radiyallahu Anh)’a o kazancı yememesini, onu hayvanlarına ve kölesine yedirmesini emretti.

İbni Hibban (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Hacamat yapan kimsenin kazancı yasaklanan haram bir şey olsaydı, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) o kişiye o kazancı kölesine yedirmesini emretmezdi. Çünkü köle de Allah’a kullukla mükelleftir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bir kişiye, kölesine haram yedirmesini emretmesi mümkün değildir.

Hacamat yapan kişi, işine karşılık malum bir ücreti şart koşarsa, bu kazanç onun için helal olmaz. Eğer, şart koşmazda, hacamat yaptıran kendiliğinden bir şey verirse bu caizdir.”

İbni Hibban 11/559

Kaynak: http://www.hadisler.com/?pid=p&id=3103

(VİDEO) Hacamat Nedir Hacamat Ne İşe Yarar Hacamat Nasıl Yapılır Hacamat Video Görüntüleri Tamorganik.org 4 (VİDEO) Hacamat Nedir Hacamat Ne İşe Yarar Hacamat Nasıl Yapılır Hacamat Video Görüntüleri Tamorganik.org 3

(VİDEO) Hacamat Nedir Hacamat Ne İşe Yarar Hacamat Nasıl Yapılır Hacamat Video Görüntüleri Tamorganik.org 2

 

 

3 Comments:

 1. Hacamat öncesi ve sonrası dikkat edilecek hususlar!

  Hacamattan önce

  Hacamat aç karnına yapılır; Takribi 3 saat öncesi yeme içme bırakılır.

  Tok karnına yapılan hacamat bir çok hastalığa neden olur.

  Hacamat ın aç karnına yapılmasının nedeni; aç iken kandaki total yağ ve glikoz oranını ve diğer zararlı maddeler düşük düzeyde bulunmaktadır. bu durumda kalp, karaciğer ve böbrekler daha aktiflerdir.

  Vücutta takribi 6-7 litre kan olup yemekten sonra takribi 3-4 litre kan sindirim işlemini gerçekleştirmek için görevlendirilir. Bu durumda kan basıncı düşmesi ve kan dolaşım hızının yavaşlaması nedeniyle hacamat ile toksit maddeleri temizlemek zorlaşır. Hatta zararlı bile olur.

  Çünkü; tokluk halinde kan, karın boşluğunda göllendiği için hayati merkezlerimiz olan beyin ve kalbin beslenmesi zayıflamıştır. Böyle durumlarda hacamat yapılınca beyne, kalbe ve diğer hayati hormon ve enzim yapan bezlere giden kan hacmi iyice düşerek, felç, enfarktüs gibi kalıcı rahatsızlıkların çıkmasına neden olur.

  Asgari 24 saat öncesinden hayvansal gıda alınmaz.

  Zira hayvansal gıdalar protein ihtiva eder, kanı koyulaştırı. Hayvansal perhize dikkat edilerek yapılan hacamat daha faydalıdır.

  Olaki unutup bir dilim peynir veya bir lokma et yenildiyse sorun değil, bir yemek kaşığı zeytinyağı sirke zeytinyağı karışımı içilirse hayvansal gıdanın etkisi nötürleşir.

  24 saat öncesinden cima yapılmaması iyidir.

  Cima stresi azaltır ama aynı zamanda da kan dolaşımını yavaşlatır. Kan dolaşımı zayıf olursa hacamat dan istenilen fayda alınmaz. Bu nedenle hacamat dan önce cima yapılmaması daha iyidir.

  Hacamatdan sonra

  Asgari iki saat kadar bir şey yenilmemelidir. Hacamatdan sonra iştah biraz açılabilir. Mümkün olduğunca günü hafif gıdalarla geçirmek hacamatın faydasını artırır.

  48 saat cima yapılmaması hacamatın faydasını artırır.

  12-24 saat sonra duş alınabilir. Lakin duştan hemen sonra yara izlerinin olduğu bölgeye zeytinyağı veya kantoron yağı sürmel iz kalmaması yaraların çabuk iyileşmesi bakımından çok fayda sağlar.

  Hacamat dan sonra sirkeli su veya bal şerbeti içmek çok faydalıdır. Zira her iki gıdanın ortak özelliği damar açıcı olmasıdır.

  Hayvansal gıdaların hemen hepsinde protein olup kan dolaşım hızını yavaşlatır. Bu nedenle asgari 24 saat öncesi mümkünse 48 veya 72 saat öncesi hayvansal gıda perhizi yapılır.

 2. Pingback: Haberegider Blog - Hacamat Yasallaşıyor mu? Chelsea’nin Kalecileri Şifayı Hacamatta Buldu

 3. Pingback: KANSERİN ÇARESİ “KARBONAT (SODYUM BİKARBONAT)” ALKALİ BESLENME DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMİ Mİ | Haberegider Blog

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>